ห้องประชุม/จัดเลี้ยง

เพรียบพร้อมไปด้วยโสตทัศนูปกรณ์ ที่ทันสมัย สมบูรณ์แบบ และทีมบุคลากรที่เชี่ยวชาญ เพื่อการประชุม – สัมมนา หรืองานเลี้ยงฉลองวาระสำคัญต่างๆ ของท่านสำเร็จได้อย่างประทับใจ รองรับผู้เข้าร่วมประชุมตั้งแต่ 20 ท่าน ถึง 500 ท่าน